Vi ste Zakupac

Želite da nadjete Vaš idealan stan ili kuću, ili možda poslovni prostor i budete zakupac neke nekretnine ? Niste našli i još neznate šta u stvari želite?

Ili ste već nešto našli na našem sajtu pa želite da to pogledate ?

Vaš idealan početak može izgledati ovako :

 • Pošaljite nam e-mail na info@atosnekretnine.com sa Vašim zahtijevom o nekretnini koju tražite, ili ako ste ih već odabrali, koje nekretnine želite da obidjete.
 • Ako Vam se žuri ili se radi o hitnom zahtijevu možete pozvati neki od brojeva telefona na našem sajtu i neko od kolege će vas odmah spojiti sa prvim slobodnim agentom.

 Saradnja sa agentom

 • Naš agent će Vas kontaktirati i primiti Vaš zahtjev nakon čega če Vam e-mail-om dostaviti slike i detaljne informacije o cijeni i položaju nekretnina za koje ste zainteresovani.
 • Kada izdvojite nekretnine koje Vam se dopadaju naš agent (naravno, u dogovoru sa Vama) će Vam iste prezentovati na licu mjesta.
 • Prilikom prezentacije ćete potpisati prezentacioni list koji je potvrda da ste obilazili nekretnine preko naše agencije, u koje vrijeme i kog datuma i ono je obavezujuće samo u slučaju da se odlučite da zakupite predmetnu nekretninu. Prezentacioni list je u stvari dokaz kojim mi naplaćujemo našu proviziju od vlasnika nekretnine u slučaju da se odlučite za nju i Vas ničim ne obavezuje.
 • U toku prezentovanja nekretnine agent je dužan da Vam objasni sve mane i prednosti objekta, kako bi ste imali prave informacije da donesete najbolju odluku i izaberete nekretninu koja će ispuniti sve Vaše zahtjeve i potrebe, a naravno i kako bi izbjegli mogućnost greške da zbog nedovoljno informacija  odaberete pogrešnu nekretninu
 • U slučaju da želite da vidite neku od već prezentovanih nekretnina više puta, možete se dogovoriti sa našim agentom. Svako obilaženje je besplatno i neobavezujuće u slučaju da se radi o obilasku nekretnina na teritioriji gradskih opština u kojima imamo filijale. Ostala obilaženja se naplaćuju u skladu sa dogovorenim cijenovnikom.

 Realizacija zakupa nekretnine

 Kada ste sigurni da želite da zakupite neku od nekretnine iz naše ponude, pristupamo realizaciji posla na sljedeći način:

 • Dogovaramo usmeno sa vlasnikom i Vama uslove zakupa
 • Polaže se kapara, sa Vaše strane kao garancija da ste se odlučili za datu nepokretnost, koja je obostrano obavezujuća  kako za Vas tako i za vlasnika nepokretnosti
 • Pripremamo ugovor o zakupu i ugovor o depozitu koje Vam šaljemo na odobrenje, eventualni komantar i izmjenu
 • Zakazujemo potpisivanje ugovora sa vlasnikom, plaćanje depozita i kirije ( dio kapare se uračunava u depozit, tako da nije potrebno dodatno plaćanje )
 • Sprovodimo obaveze ako ih je bilo po ugovoru Zakupodavca, ako je postojala neka priprema nepokretnosti prije početka zakupodavnog odnosa
 • Radimo primopredaju nepokretnosti, tačnije pravimo zapisnik stanja i fotografisemo nepokretnost na dan početka zakupodavnog odnosa koji će služiti kao garancija postojanja i stanja stvari koji Vam je predate.
 • Primopredaji zakupac i zakupodavac mogu, a i ne moraju biti prisutni, važno je da potpišu da su saglasni sa stanjem stvari koje su zatečene u nepokretnosti. Takodje Zakupac ima pravo da u narednih nedelju dana , u slučaju da vidi neku nepravilnost ili primijeti neki nedostatak prijavi Posredniku koji je dužan takav nedostatak konstatovati u primopredajnoj listi i pridružiti fotografiju koju mu je poslao zakupac.
 • Nakon toga, Vaše je da uživate u nekretnini koju ste iznajmili, svu ostalu brigu prepuštate nama.

 Načini naplate kirije i režijskih troškova

 Vi kao naš klijenti možete da uplaćujete kiriju na više načina:

 • Preko nas, tako što će je lično donijeti u kancelariju, svakog radnog dana u periodu od 8 do 20h,
 • Možete da izvršite uplatu kirije direktno na žiro račun Zakupca i  
 • Možete da izvršite uplatu na naš žiro račun, a mi ćemo je proslijediti Zakupcu .
 • Takodje ne morate da brinete o režijskim računima (struja, voda, komunalije…), jer ih mi dobijamo u elektronskoj formi, svakog 15-og u mjesecu, tako da Vam možemo proslijediti kolike su Vaše režijske obaveze, a Vi ih možete platiti, kao i kiriju, na gore navedene načine.
 • Ako želite fakturu svakog mjeseca, dovoljno je da se kod nekog od kolega prijavite za dobijanje faktura i oni će Vam to uredno slati

U slučaju da primijetite bilo kakav kvar ili nepravilnost u nepokretnosti Vaša obaveza je da nam to prijavite u najbržem mogućem roku, a ako biste bili u prilici da nam pošaljete i fotografiju to bi dodatno ubrzalo čitav proces.

 • Naše kolege će se odmah po Vašoj prijavi pozabaviti problemom obaviještavajući vlasnika i kontaktirajući ovlašćeni servis koji će problem otkloniti na najbrži mogući način, uz konstataciju glavnog uzroka i odgovornosti.
  • Prema odgovornosti se vrši i naplata - od Vas ili Zakupdavca.
  • Odgovornost je definisana u Ugovoru o zakupu.
  • U većini slučajeva odgovornost Zakupca se svodi samo na mehanička oštećenja, zamjenu potrošnog materijala, sijalica i slično.
  • Ostalo je obaveza Zakupodavca.
  • Jako je važno da nam svaki nedostatak prijavite na vrijeme, jer po našem zakonu u slučaju neprijavljivanja odgovornost prelazi na Vas.
  • Takodje je jako važno ne poporavljati sam nedostatke u nepokretnosti bez konsultovanja sa nama.

 Prekid zakupodavnog odnosa

 • Kada se odlučite za prekid zakupodavnog odnosa, potrebno je da nas obavijestite u skladu sa otkaznim rokom koji je naveden u ugovoru (što je u većini slučajeva 30 dana).
 • Ako otkazni rok nije naveden u ugovoru onda je on 90 dana.
 • Potrebno je potpisati najavu otkaza kod nas u agenciji ili poslati formu mailom.
 • Mi smo dalje dužni obavijestiti vlasnika istog dana kada smo dobili tu informaciju od Vas.
 • Prilikom izlaska iz nepokretnosti, opet radimo primopredaju i uporedjujemo stanje sa predatim, (normalno habanje i amortizacija se ne uzima u obzir).
 • Vi potpisujete primopredajnu listu u znak saglasnosti i od vašeg depozita se, ako je potrebno, naplaćuje čisćenje, neka poporavka i eventualno ako je ostao neki neplaceni racun za vrijeme trajanja zakupa.
 • Kad se poporavke izvrše i steknu uslovi za plaćanje svih računa, tj. kada dobijemo režijske račune za prethodni mjesec, obično je to, najkasnije do 15-og u sljedećem mjesecu, tek onda možemo da uradimo konačni obračun i ostatak depozita uplatimo na Vaš račun .

 Politika naše kompanije je da se tokom godina nije oglašavala ni na jednom portalu niti ulagala u marketing, napredovali smo isključivo preporukom zadovoljnog klijenta .

Želimo da to imate u vidu, jer tu smo da zaštitimo obje strane, kako Zakupodavca tako i Zakupca.

 • U slučaju da na početku procijenimo da Zakupodavac ili Zakupac nisu pogodni za saradnju i da je moguće očekivati problem u zakupodavnom odnosu, mi kao Posrednici nećemo učestvovati u takvom poslu.
 • Naravno uvijek je moguće da dodje do nekih nepredvidjenih okolnosti, ali baš zbog toga smo ponudili opciju u kojoj garantujemo Zakupcu kompletnu brigu i sigurnost plaćanja rente  i računa napravljenih za vrijeme boravka zakupca u stanu i vraćanje nepokretnosti u predjašnje stanje.
 • U slučaju da vlasnik nepokretnosti ne prihvati ponudjenu opciju u drugim slucajevima, mi kao Posrednici ne mozemo biti odgovorni .

Zaposljenje

Atos agencija za nekretnine, radi na zapošljavanju i privlačenju produktivnih agenata kojima obezbjedjuje veliku podršku, obrazovne mogućnosti i druge konkurentne vrijednosti. Ako želite da postanete dio našeg tima, ambiciozni ste, vrijedni možete poslati svoj CV na e-mail : info@atosnekretnine.com